Tốt Hơn - Thân Thiện Hơn

Re.socks ra đời vời sự mệnh tạo nên một doanh nghiệp thời trang xanh thông qua ứng dụng cải tiến công nghệ và “xanh hóa” các bước trong quá trình vận hành doanh nghiệp.

Tốt Hơn

Từ đầu vào nguyên liệu sợi cho đến công đoạn gia công. Re.socks luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn về chất lượng sản phẩm để mang lại cho bạn những sản phẩm tốt nhất.

Thân Thiện Hơn

Ứng dụng những cải tiến trong công nghệ sợi dệt để mang lại những sản phẩm không chỉ tốt mà còn thân thiện và bền vững với môi trường.

Đầy Cảm Hứng

Mỗi bộ sưu tập đều lấy cảm hứng từ những chất liệu đời sống xung quanh. Re.socks tin rằng hành trình “xanh” không chỉ cần ý nghĩa mà cần phải thật thú vị và truyền cảm hứng.

Chứng chỉ

Re.socks là thương hiệu tất/vớ eco thuộc Công ty TNHH MTV Vải sợi Bảo Lân tại Việt Nam

đạt chứng nhận GRS-Global Recycle Standard- Chứng nhận tái chế toàn cầu.

Tất/vớ Re.socks đảm bảo sự an toàn, tính thân thiện và bền vững với môi trường.

Liên hệ