Hyper Socks -White

  • Bảo vệ ngón chân
  • Thiết kế bo sát bàn chân
  • Ngăn ngừa vết thương do ma sát
  • Grip 3D dots
  • Bảo vệ gân gót chân Achilles
  • Thoát ẩm
  • Giảm sốc

hyper-socks-information-1

hyper-socks-information-2

Liên hệ